Andreas Masius: (1514-1573)

boek-iii

Erasmiaan in woelige tijden

Eind vijftiende, begin zestiende eeuw vond een revolutie plaats die de wereld voorgoed veranderde. In de politieke, sociale, religieuze, culturele en wetenschappelijke omwenteling probeerden mensen zich staande te houden en hun eigen weg te vinden. Dit boek schetst de omwenteling en de gevolgen daarvan. Het illustreert hoe de grote taalgeleerde en diplomaat Andreas Masius (1514-1573) zich daartoe verhield.


Download

andreas-masius-in-woelige-tijden

 terug

© 2017
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteurs-recht worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Zevenaar, Melior Producties