In de verdediging

boek-iii

Episoden uit de geschiedenis van het christendom

Als jonge geloofsbeweging kreeg het christendom niet alleen te maken met nieuwsgierigheid, bewondering en waardering maar ook met achterdocht, bedreiging en vervolging. Toen de beweging na enkele eeuwen steeds invloedrijker en machtiger werd en zeker toen ze een bevoorrechte religie werd, ging ze zelf een bedreiging vormen voor mensen die hun oude religie trouw waren gebleven. Binnen het vroege christendom waren van het begin af zeer verschillende opvattingen. Dit leidde meermalen tot spanningen en conflicten. Steeds weer was er de verleiding om hen die afweken van de geïnstitutionaliseerde, dominante opvattingen en gebruiken te dwingen zich aan te passen aan wat de leiders van heersende meerderheid belangrijk vonden. Waar dat op uitliep zien we in de vervolging van de tempeliers, katharen, waldenzen, dolcinieten, begijnen, begarden, lollarden, hussieten, gereformeerden, dopers en vele anderen.


Download

in-de-verdediging

 terug

© 2019
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteurs-recht worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Zevenaar, Melior Producties