2ehands boeken

De vereniging krijgt regelmatig boekverzamelingen aangeboden uit nalatenschappen. Boeken die al in de bibliotheek aanwezig zijn worden aan belangstellenden te koop aangeboden.

Onder 2e handsboeken vindt u een digitaal te raadplegen overzicht. In dat overzicht vindt u ook ‘gewone’ boeken, romans, dichtbundels, reisverhalen etc.