We hebben 111 gasten en geen leden online

Boeken en DVD’s

In de bibliotheek van de vereniging worden boeken over Zevenaar, de Liemers en de directe omgeving bewaard.

De vereniging streeft ernaar alle publicaties over de eigen gemeente te verwerven. Hieronder ziet u een digitaal te raadplegen overzicht. Getracht wordt om alle boeken van een korte beschrijving te voorzien. Hier wordt voortdurend aan gewerkt.

In de bibliotheek worden ook alle tijdschriften bewaard die door Liemerse oudheidkundige verenigingen en stichtingen worden uitgegeven. Daarnaast worden ook de bladen bewaard die het ‘werkterrein’ van de vereniging betreffen, zoals bladen van genealogische, heraldische en cultuurhistorische aard. Ook hierbij wordt getracht een korte beschrijving van de artikelen in gedigitaliseerde vorm op te nemen.

Geschiedenis en wetenschappen

 bibliotheek