We hebben 153 gasten en geen leden online

Boeken en DVD’s

In de bibliotheek van de vereniging worden boeken over Zevenaar, de Liemers en de directe omgeving bewaard.

De vereniging streeft ernaar alle publicaties over de eigen gemeente te verwerven. Hieronder ziet u een digitaal te raadplegen overzicht. Getracht wordt om alle boeken van een korte beschrijving te voorzien. Hier wordt voortdurend aan gewerkt.

In de bibliotheek worden ook alle tijdschriften bewaard die door Liemerse oudheidkundige verenigingen en stichtingen worden uitgegeven. Daarnaast worden ook de bladen bewaard die het ‘werkterrein’ van de vereniging betreffen, zoals bladen van genealogische, heraldische en cultuurhistorische aard. Ook hierbij wordt getracht een korte beschrijving van de artikelen in gedigitaliseerde vorm op te nemen.

Categorie: Geschiedenis en wetenschappen
Editor: De Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Blz: 132
Prijs: 24,95
ISBN: 9789070374051
Jaar: 2015

Omschrijving

Zeventig jaar na de bevrijding van het nazibewind wordt de Tweede Wereldoorlog opnieuw in herinnering geroepen. Inwoners van de IJsseldorpen Angerlo, Giesbeek en Lathum vertellen over hun ervaringen. Hun verhalen worden geplaatst in een bredere context van wat zich afspeelde in deze oorlog.

Het boek is tot stand gekomen op initiatief en met medewerking van het 4 mei comité Lathum, Giesbeek en Angerlo.

Uitgave: Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar, 2015, 133 pagina’s, 235 illustraties, waarvan de meeste in kleur.

 bibliotheek