Categorie: Geschiedenis en wetenschappen
Editor: De Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Blz: 300
Prijs: 29,95
ISBN: 978 90 703 7403 7
Jaar: 2015
Opmerking: 500 jaar geleden dat Andreas Masius werd geboren.

Omschrijving

Vooraf

Vorig jaar 2014 was het 500 jaar geleden dat Andreas Masius werd geboren. Hoewel dit boek dus eigenlijk een jaar te laat uitkomt, laten we deze gebeurtenis toch niet ongemerkt voorbijgaan. Dit geldt te meer, als het iemand betreft die voor velen toch een grote onbekende gebleven is. Althans: dat geldt voornamelijk voor Nederland. In België is die belangstelling er wel. Vooral de universiteit van Leuven speelt hier een belangrijke rol. De in 2000 overleden prof. Albert van Roey heeft er zijn levenswerk van gemaakt om de vele documenten rond Masius te verzamelen. Helaas is hij niet meer in staat geweest om het te publiceren. Op dit moment is het prof. Wim Francois die zich over de intellectuele erfenis van Van Roey ontfermd heeft.

Daarnaast is er ook in een ander land belangstelling voor het werk van Masius. In Cambridge is het prof. Theodor Dunkelgrün die in de afgelopen jaren interessante artikelen heeft gepubliceerd. ln Leuven en in Cambridge is over Masius geschreven.Zevenaar kan dus niet achterblijven. Uiteindelijk heeft Masius hier zijn gelukkigste jaren beleefd.

Vier jaren heb ik er aan gewerkt, maar de jaren zijn mij niet zwaar gevallen. De noodzakelijke gezondheid heeft mij gelukkig niet in de steek gelaten en nu mag ieder beoordelen of het de moeite waard geweest is.

Mijn dank gaat uit naar de Cultuurhistorische Vereniging, die onmiddellijk bereid was om het boek te laten drukken en uit te geven. Twee mensen uit de Vereniging wil ik heel speciaal bedanken, namelijk Henk Giezen en Leen den Besten. Op mijn verzoek zijn ze met uiterste precisie door de tekst heen‘ gekropen. Mede door hun correctievoorstellen is het boek uiteindelijk geworden wat het nu is.

Daarnaast wiI ik graag nog iemand anders noemen. Nu ruim vijftig jaar geleden kwam ze in het Duitse Harzgebergte letterlijk mijn leven binnenwandelen. Het werd een ontmoeting die later uitliep op een huwelijk dat voortduurt tot op de huidige dag. Aan haar, die ik veel meer dan alleen maar dank verschuldigd ben, is dit boek opgedragen.

Ernest Stender