We hebben 201 gasten en geen leden online

Inschrijfformulier

Geachte heer en/of mevrouw,

De Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar heet u van harte welkom als lid. U steunt met uw lidmaatschap de acti­viteiten van de vereniging en het zou geweldig zijn als u zich ook persoonlijk voor de vereniging zou willen inzetten. Uw belangstelling kan gericht zijn, op de onderstaand opgenomen onderwerpen/werkgroepen, maar ook in brede zin op de organisatie van de vereniging.

Wij verzoeken u uw belangstelling aan te geven zodat wij contact met u op kunnen nemen om te bespreken of en hoe dat kan worden in gevuld. U kunt het inschrijfformulier en de incassomachtiging sturen naar: CVZ, Babberichseweg 23, 6901 JV Zevenaar. Per E-mail aan admin@cvz7aar.nl versturen kan natuurlijk ook.

    
CVZ-WgugRmcR5C

Ondergetekenden verklaart hierbij alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en verklaart zich bij inschrijving akkoord te gaan met de geldende reglementen van CVZ deze zijn in te zien en/of te downloaden op de website van CVZ, www.cvz7aar.nl

×

Fout

Categorie niet gevonden

 bibliotheek