Missie

Onder de aandacht brengen van Cultuur, Erfgoed en de Historie van Zevenaar. Publiceren van onderzoeksresultaten in periodiek, boeken en lezingen. 

Verzamelen en bewaren van foto- en filmmateriaal, persoonsgegevens, publicaties in boeken en periodieken over Zevenaar.                                                                                                                             

Visie

- Ontmoetingsplek voor geïnteresseerden

- Focus op Zevenaar

- Initiatieven van individu of werkgroep steunen

- Toegankelijkheid van informatie voor iedereen