Stadsboerderij Huis Sevenaer:

boek-iii

Een centrale plek in Zevenaar was vanaf de vijftiende eeuw Huis Sevenaer. Als stadsboerderij is het een unieke plek in het hartje Zevenaar. Dit is vooral te danken aan jonkheer Huub van Nispen die jarenlang vocht tegen onteigening van zijn gronden door de gemeente.

.


Download

stadsboerderij-huis-sevenaer
© 2020
2e uitgebreide editie
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteurs-recht worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.
 
Zevenaar, Melior Producties

.