Vrijwel verdwenen devotie:

boek-iii

Kruiswegstaties in o.a. 

Babberich, Herwen, Lobith, Oud-Zevenaar, Pannerden, Spijk en Zevenaar

In kruiswegstaties wordt de lijdensweg van Jezus verbeeld vanaf de terdoodveroordeling tot de dood aan het kruis en de graflegging. In vrijwel alle rooms-katholieke kerken treffen we kruiswegstaties aan. Ze zijn ofwel tweedimensionaal ofwel driedimensionaal. Ze hebben een utilitair en esthetisch karakter. De makers hadden geen grote artistieke pretenties. 

De kruiswegstaties zijn door de eeuwen heen zo vertrouwd geraakt dat het gruwelijke en uitzichtloze van het lijden van de gekruisigde nauwelijks tot ons door kan dringen. Toch is het goed erbij stil te staan, omdat vergelijkbare vormen van hoe met mensen wordt omgegaan zich nog iedere dag voordoen.
Bij de verbeelding van Jezus' kruisweg gaat het gaat niet alleen over lijden. Het gaat ook over angst en noodlot versus vrije wil en vrije keuze, over lafheid, onvermogen en moed, over macht en onmacht, over rechtvaardigheid, over opoffering, over zorg en medeleven en de grenzen daaraan, over overgave en verdriet, over woede, wanhoop en fysieke pijn en over de dood. En het gaat over de verhouding moeder en kind en de terugkeer in de aarde.

Download

vrijwel-verdwenen-devotie
© 2022
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteurs-recht worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.
 
Zevenaar, Melior Producties