Gimborn / Pelikan:

boek-iii

Een wereldspeler in Zevenaar

In 1904 kwam er enige fabrieksnijverheid in Zevenaar. Max.Th. von Gimborn begon er een inktfabriekje. Dit groeide uit tot een voor Zevenaar groot bedrijf dat zijn verscheidenheid aan producten niet alleen op de Nederlandse markt afzette, maar ook naar alle mogelijke landen in de wereld exporteerde. Bij meerdere generaties Nederlanders werd Gimborn een begrip vanwege onder andere Gim-Gom lijm, Gimborn inkt en Gimborn carbonpapier. Gimborn ging in 1980 op in de multinational Pelikan en verdween in 1996 uit Zevenaar.

De auteur schetst de geschiedenis van het bedrijf en plaatst deze in de cultuurhistorische context. Verder vertelt hij een en andere over diverse producten.


Download

gimborn-pelikan-een-wereldspeler-in-zevenaar

« terug

© 2015
Opmaak: Leen den Besten
Behoudens of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Uitgave: Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar