Zevenaarse dominees (1611-2011):

boek-iii

Zevenaarse dominees 1611-2011

Zich verdiepen in het verledenZich verdiepen in het verledenis een vorm van zich bezighoudenmet het tegenwoordige en het toekomende.Het is een voorwaardeom bedachtzaam en voorzichtig te kunnen bemiddelen tussen een verleden dat nog steeds veel te bieden heeften een toekomst die heel anders zal zijn.


Download

zevenaarse-dominees-1611-2011

 terug

Gedrukte editie: Zevenaar, 2012.
Opmaak: Leen den Besten
Uitgave: Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
Digitale herziene editie: Melior Producties, Zevenaar 2014.
Deze editie is zonder de bibliografie van L. den Besten; toegevoegd is als hoofdstuk 9 het eerder gepubli-ceerde artikel ‘Predikant zijn in een tijd van depressie.’
© L. den Besten
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gege-vensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.